Nationalfeierdag 2020

Dir Dammen, dir Hären, léif Frënn a Kollegen: Ech well iech iwwert een aussergewéinleche Wee fir Nationalfeierdag begréissen.

2019 war eent gutt Joer, woufir ech all de Servicer vun der Gemeng Merci soen:

Dem Gemengenatelier, der Administratioun, der Schoul, der Maison relais,dem Service ASE an dem Personal aus der Sportshal.

Si hu vill Asaz gewisen fir alles dat ëmzesetzen wat mir wëlles haten. Ouni si wär et net gaangen . Merci fir hiren Asaz.

Och ee grousse Merci un d’Syndikater vum Réidener Kanton mat hire Servicer.

Ech well och jidderengem Merci soen ,den eppes fir d’Gemeng Réiden gemeet huet , an ech hoffen op eng weiderhi gutt Zesummenaarbecht.

Dofir, Merci och fir Ären Asaz.

Et ass mir nach ëmmer eng grouss Éier, an ech sinn houfrech drop, duerfen Buergermeeschter vun dëser Gemeng ze sinn.

Net nëmmen ech sinn houfrech , och dem Schäffen - a Gemengerot ass et eng grouss Éier duerfen des Gemeng ze leeden.

Ech ka behaapten dass de Gemengerot eng gutt Equipe ass.

Am vergangene Joer, hate mir all Mount eng Gemengerotssitzung a vill Aarbechtssëtzungen.

Mir probéiere fir jiddereen do ze sinn a mir hëllefe wou et geet . Wann dir en Uleies hutt, dann zéckt nit fir bei eis ze kommen fir eng Léisung ze fannen.

Leider muss een och heiansdo Decisiounen huelen wou een duerno erréicht gesäit op et richteg oder falsch war .

Awer zesumme mat iech all mécht et vill Spaass.

MERCI

 

Ausserdem hu mir nei Leit a verschiddene Servicer bäikritt, an et sinn och Leit fortgaange.

Ech wënschen hinnen all vill Chance fir Zukunft.

Déi gréissten Ëmsetzunge vum Budget 2019 waren :

- D’Zärenhaus ass zur Maison Relais ëmfunktionéiert gin;

- Eng Spillplaz vun 8 ar fir d’Maison Relais, am Worréspark ,(gëtt 2020 fäerdeg);

- Précoce mat Ganzdaagsbetreiung ass lo zu Réiden;

- De Jugendtreff ass lo am Paschtoueschhaus zu Réiden;

- Plënnere vun de Frënn vum 3. Alter a vum réidener Gesank an dat alt Geriicht;

- Neigestaltung vum Worréspark. D’Planung ass ofgeschloss gi mat engem Aarbechtsgrupp, dat ganzt an enker Zesummenarbechter mam Bureau Leader ,

- Installatioun vun enger Klimaanlag am Haptgebäi vun der Maison Relais Beiestack; - D’rue Schleisschen ass nei gemaach gin;

- Réiden huet eng nei Chrëschtbeliichtung kritt;

- d’Neimaache vum Festsall zu Osper( gëtt 2020 fäerdeg);

- An d’Reih setze vun der Sécherheetstechnik vum Schoulgebai zu Réiden (a verschiddenen Etappen).

 

Déi gréissten Ëmsetzungen vum Budget 2020:

 

-Waasser, Kanal, Stroosse, Feldweeër a Gebaier gehéieren zum jäerleche Budget.

-Bauplatzen zu Osper (8 Stéck) gi verkaaft. De Gemengerot huet e Critèrekatalog ausgeschafft fir d’Vente vun denen Terrain’en.

- D’Familjenhaus Westen vun Arcus plënnert aus dem Paschtoueschhaus vu Réiden an d’ Räimlechkeete vun der Schoul zu Osper,

- Ët gëtt an en Ausbau vum Altersheim zu Réiden investeiert,

- Planung vum Erneieren vun der rue Faubourg a Rodebusch zu Nojem,

- Planung vun der Vëlospist Préizerdaul –Réiden,

- Erneiere vun der Pullgass zu Nojem an rue de la Croix zu Osper,

- Auschreiwung vun der Reewaasseraxe vun der Allée des Tilleuls bis an d’Beckericherstross zu Réiden,

- Ausschreiwung vun der rue des Bottes / rue du Lavoir / rue du Fossé zu Niederpallen,

-Fir de Worréspark gin Demande gemaach fir d’Neigestaltung mat nach enger Spillplaz vun 10 ar,

- Den neien Asazzenter vum CGDIS an de neie Gemengenatelier solle viraussiichtlech Enn 2020 färdig ginn,

- Planunge vu Proufbuerunge fir nei Quellen gi gemaach,

-D`Quell zu Nojem, de Weierchen gëtt nei gefaast,

-Vum PAG gëtt Revisioun vum schrëftlechen Deel gemaach,

-Chrëschtbeliichtung an den Dierfer,

- An d’Reih setze vun der Sécherheetstechnik vum Schoulgebai zu Réiden (a verschiddenen Etappen) a Bau vun engem Lift,

 

D’Pro Kapp Schold um 31.12.2020 läit bei 3100 Euro,

 

Ech well lo net ze vill op den état de crise duerch de COVID-19 agoen,

et muss een awer puer Wieder doriwwer verléieren.

Ech well iech all Merci soen dat Dir Iech esou gutt ewéi Méiglech un d’Restriktiounen gehalen hutt, soss wiere mir elo net am Déconfinement..

De COVID-19 huet eisem Land wéi gedoen a wäert nach laang ze spiere sinn.

Jiddereen ass betraff ,déi eng méi wéi déi aner.

De Staatsbudget leid ganz staark dorënner an dat huet Auswierkungen op eis all, an och op de Budget vu der Gemeng Réiden.

Bis elo sinn d’Previsiounen dat 1.800.000 Euro manner an d’Kees kommen.

Mir probéieren awer, esou vill wei méiglech Projeten ëmzesetzen.

 

Ech well awer och nach op d’Verhalen vun den Europäesche Länner während der Krise agoen.

 

De Schuman koum viru 70 Joer hei zu Lëtzebuerg op d’Welt. Hie gëllt als ee vun de Grënnungspäpp vun Europa, wéi mir et haut kennen. D’Belsch, Däitschland, Frankräich, Holland, Italien a Lëtzebuerg hunn 1952 nom Plang vum Robert Schuman d’Europäesch Gemeinschaft fir Kuel a Stol (CECA) geschafen. Domadder gouf net nëmmen de Fridden tëschent dëse Länner assuréiert, mee virun allem de Grondstee fir déi spéider Europäesch Unioun geluecht.

 

Déi selwecht sechs Länner hunn 1957 eng Wirtschaftsgemeinschaft an d’Liewe geruff. Dorauser ass d’Europäesch Gemeinschaft (EG) entstanen. Ëmmer méi Länner koumen derbäi. Am Joer 1993 ass mam Vertrag vu Maastricht d’Europäesch Unioun (EU) gegrënnt ginn. Haut nennen eppes Klenges méi wéi 500 Millioune Leit d’EU hiert Doheem.

 

Dann ass do nach Schengen. Duerch d’Ofkommes vum 14. Juni 1985, viru 35 Joer, huet dat klengt Wënzerduerf am Dräilännereck et fäerdeg bruecht, weltwäit bekannt ze ginn. Schengen steet fir fräie Gidder- a Persouneverkéier. Schengen ass e Meilesteen. Fir all déi Leit, déi an deem Raum liewen. Well Schengen steet fir en Europa mat oppene Grenzen. A fir Frëndschaft.

 

A genau dat Europa huet an de leschte Wochen zolidd Téitsche krut. Well deem engen an deem aneren op eemol d’Haut méi no war wéi d’Hiem. Wuel kee konnt sech a senge kéngsten Dreem virstellen, datt eng Rei Nationalstaaten erëm géinge Barrièren opriichten a Kontrolle maachen, déi de Passage vun engem Land an dat anert erschwéieren oder onméiglech maachen.

 

Fir en Europa mat oppene Grenzen.

 

Europa huet dat zesummebruecht, wat zesumme gehéiert. Europa, dat ass en Zesummeschaffen an en Zesummeliewen. A kee soll d’Recht hunn, d’Leit an hir Liewensgewunnechten duerch Grenzen ze blockéieren.

 

Europa, dat sinn Honnerte vu gemeinsamen Aktiounen a Projeten, déi op kommunalem, lokalem a regionalem Plang ëmgesat ginn. Europa, dat si Frëndschaften a Partnerschaften, déi wäit iwwert d’Grenze vun de jeeweilege Länner erausginn. Firwat soll all dat elo beim Kampf géint d’Verbreede vun engem Virus ausser Kraaft an domadder op d’Spill gesat ginn?

 

Reesen ouni Grenzkontrollen. Sech sécher fillen an een deem anere vertrauen. Europäer ze sinn, bedeit zënter 75 Joer, ouni Krich kënnen ze liewen. Mat ville Fräiheeten, Garantien a Rechter. All dat baséiert op wirtschaftlecher a politescher Stabilitéit. An op der Solidaritéit ënnerteneen. Wéi dat elo zënter Joerzéngten Usus ass ënner gudden Noperen.

 

Europa ass awer virun allem och en Europa vun de Bierger. Onofhängeg dovunner, ob si déi eng Säit oder déi aner Säit vun de Landesgrenze liewen. Europa ass och en Europa vun de Gemengen a vun de Stied. Well et ass do, wou d’Leit doheem sinn a liewen.

 

Duerfir och dëse Message vun de Lëtzebuerger Gemengen a Stied zesumme mat hirem Daachverband, dem SYVICOL.

 

Europa soll bleiwen, wat et ass. Eng staark Unioun!

 

Déi Unioun gëtt, wéi vill aner Liewensgemeinschafte weltwäit, de Moment vun engem Virus op d’Prouf gestallt, mee duerfir brécht se elo awer net auserneen. Well duerfir sinn all déi Verbindungen ze staark an d’Solidaritéit ze grouss.

 

OP dem 9. Mee 2020, dem Europadag, genau 70 Joer nom Robert Schuman senger Deklaratioun, halen d’Lëtzebuerger Gemengen zesumme mat hire jeeweilegen Nopeschgemengen aus Däitschland, der Belsch a Frankräich den europäesche Gedanke ganz héich, och aus Stolz op eng Liewensgemeinschaft, déi esou vill ze bidden huet.

 

Duerfir: Fir en Europa mat oppene Grenzen. D’Bierger vum ale Kontinent kennen a wëlle keen anert Europa!

 

Lo bleift mir nach dem Grand-Duc Henri alles Guddes ze wënschen.

Eisem Grand-Duc Henri a senger Famill wënschen ech alles Guddes fir d’Zukunft an ee weidert erfollegräicht Schaffen am Déngscht vun eiser Natioun.

“Vive eise Grand-Duc, Vive di groussherzoglech Famill, Vive eist Land!”

 

Eng gutt Gesondheet fir Iech an Är Famill ,an op eng, weiderhi, gutt Zesummenaarbecht.

 

Henri GEREKENS

Buergermeeschter Gemeng Réiden/Atert