AVIS vum SIDEC

Matdeelung vum SIDEC:
D'Collecten vun de Dreckskëschten bléift weiderhinn garantéiert.

Allerdéngs bleiwen d'Containerparken, also och den Containerpark zu Réiden bis op weideres zou!

...

Message de la part du SIDEC:
toutes les collectes à poubelles subsitent.
Les parcs à conteneurs du SIDEC restent fermés pour une durée indéterminée.