AVIS IMPORTANT

!!!!OPGEPASST!!!!

An deenen nächsten Deeg kritt dir är nei Dreckskëschten geliwwert.
D'Collecte fir d'Bio an d'Glasdreckskëschten fänkt awer réischt am OKTOBER un!

!!!!ATTENTION!!!!

Dans les jours à venir, vos nouvelles poubelles seront livrées.
La collecte des déchets organiques et du verre commencera en OCTOBRE!                          

!!!!AUFGEPASST!!!!

In den nächsten Tagen werden die neuen Mülleimer ausgeliefert.
Die Sammlung für Bio und Glasabfall beginnt erst ab OKTOBER!

CALENDRIER JUILLET-DECEMBRE 2020